ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.ee
7.70€
1 سال
N/A
7.00€
1 سال
.eu
4.16€
1 سال
4.16€
1 سال
4.16€
1 سال
.lt
10.00€
1 سال
N/A
10.00€
1 سال
.lv
10.00€
1 سال
10.00€
1 سال
10.00€
1 سال
.ru
8.00€
1 سال
8.00€
1 سال
8.00€
1 سال
.рф
8.00€
1 سال
N/A
8.00€
1 سال
.com
8.24€
1 سال
8.24€
1 سال
8.24€
1 سال
.net
8.24€
1 سال
8.24€
1 سال
8.24€
1 سال
.org
8.24€
1 سال
8.24€
1 سال
8.24€
1 سال
.info
8.24€
1 سال
8.24€
1 سال
8.24€
1 سال
.biz
8.24€
1 سال
8.24€
1 سال
8.24€
1 سال
.name
8.00€
1 سال
8.00€
1 سال
8.00€
1 سال
.club
15.00€
1 سال
N/A
25.00€
2 سال
.us
7.46€
1 سال
7.46€
1 سال
7.46€
1 سال
.tv
20.83€
1 سال
20.83€
1 سال
20.83€
1 سال
.me
28.00€
1 سال
28.00€
1 سال
28.00€
1 سال
.de
10.00€
1 سال
10.00€
1 سال
10.00€
1 سال
.pw
8.95€
1 سال
8.95€
1 سال
8.95€
1 سال
.co.il
29.16€
1 سال
N/A
29.16€
1 سال
.network
20.00€
1 سال
20.00€
1 سال
20.00€
1 سال
.design
41.60€
1 سال
145.00€
1 سال
145.00€
1 سال
.fi
10.00€
1 سال
10.00€
1 سال
10.00€
1 سال
.group
52.00€
1 سال
N/A
N/A
.su
8.00€
1 سال
N/A
8.00€
1 سال
.se
17.00€
1 سال
N/A
17.00€
1 سال
.io
95.00€
1 سال
N/A
95.00€
1 سال
.life
30.00€
1 سال
N/A
30.00€
1 سال
.fr
10.00€
1 سال
N/A
10.00€
1 سال
.cloud
20.00€
1 سال
N/A
20.00€
1 سال
.be
10.00€
1 سال
10.00€
1 سال
10.00€
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains